Viktiga ändringar av golfregler

Finns även tillgängligt i appen.
Hämta Golf i Sverige för Android Hämta Golf i Sverige till din iPhone eller iPad
VIKTIGA ÄNDRINGAR SAMMANFATTNING DEFINITIONER SPELFORMER

Viktiga ändringar i golfreglerna från 2019.

1. Boll rubbad när du letar efter den
2. Boll som oavsiktligt träffar dig själv, din caddie eller din utrustning
3. Droppa boll
4. Du råkar rubba bollen eller markeringsknappen på green
5. Dubbelträff
6. Hur länge får man leta boll?
7. Laga skador på green
8. Lättnad för boll i bunker
9. Lösa naturföremål
10. NYA GOLFREGLER 2019 - VIKTIGARE FÖRÄNDRINGA
11. Pluggad boll
12. Putta på green med flaggstången kvar i hålet

1 Boll rubbad när du letar efter den

Ingen plikt, bollen ska återplaceras.

2 Boll som oavsiktligt träffar dig själv, din caddie eller din utrustning

Ingen plikt.

3 Droppa boll

Bollen ska nu droppas från knähöjd i ett definierat lättnadsområde som den inte får rulla ut ifrån.

4 Du råkar rubba bollen eller markeringsknappen på green

Ingen plikt, men kom ihåg att återplacera bollen/markeringen.

5 Dubbelträff

Räknas som ett slag. Ingen plikt utgår

6 Hur länge får man leta boll?

Från och med 2019 får du leta max 3 minuter efter din boll (tidigare 5 minuter).

7 Laga skador på green

Du får laga de flesta skador på greenen, inklusive spikmärken och skador efter djur.

8 Lättnad för boll i bunker

Det tillåtet att ta lättnad utanför bunkern om du känner att det är värt två pliktslag.

9 Lösa naturföremål

Får du flytta på även i bunkrar och pliktområden.

10 NYA GOLFREGLER 2019 - VIKTIGARE FÖRÄNDRINGA

De nya golfreglerna som träder ikraft 2019 innebär en hel del ändringar i förhållande till tidigare. Vi ska här försöka lista de viktigaste förändringarna, men för en mer fullständig bild över vad de nya reglerna innebär hänvisar vi till Sammanfattning av Regler.

11 Pluggad boll

Du får ta lättnad utan plikt för pluggad boll på hela spelfältet (ej pliktområden och bunkrar).

12 Putta på green med flaggstången kvar i hålet

Du får inte längre ett pliktslag om du träffar flaggstången.